Contact

Support

Partner Login

Paswoord vergeten?

Controleer makkelijk uw volledige club

Full-service clubs hebben vaak een groot aantal leden en verschillende abonnementstypes. Een veilig en intelligent toegangssysteem voor de leden is dan ook essentieel voor een vlotte werking van de club.

MEER details

Safe access zones can be designated
GANTNER's electronic readers
Contactless readers at reception

De voordelen van toegangscontrolesystemen

GEAUTOMATISEERDE TOEGANG

Met onze geautomatiseerde tourniquets worden RFID-kaarten snel herkend en wordt de kans op lange wachtrijen of drukte aan het onthaal tijdens piekuren beperkt.

ABONNEMENTEN CONTROLEREN

Beheer makkelijk abonnementen voor piek- of daluren met onze toegangscontrolesoftware zodat de verschillende abonneeniveaus vlot van elkaar onderscheiden worden en houders van een dalurenabonnement niet langer blijven dan toegelaten is.

TOEGANG VERDEELD IN ZONES

Verdeel uw club in verschillende toegangszones afhankelijk van de toegangsrechten van leden. Geef bijvoorbeeld enkel relevante gezinnen toegang tot de kinderopvang.

Oplossingen