Contact

Support

Partner Login

Paswoord vergeten?
Ondernemingswaarden

Ondernemingsbeleid

Hier vindt u alles over ons ondernemingsbeleid:

  • Kwaliteitsbeleid
  • Milieubeleid
  • Welzijns- en veiligheidsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Onze bedrijfsfilosofie kan opgedeeld worden in vijf strategische doelstellingen waarmee we onze bekwaamheden en vaardigheden willen aantonen.

1. Klantenfocus is een sleutelbegrip in al onze activiteiten. We meten ons succes af aan de hand van het specifieke klantenvoordeel (betrouwbaarheid van de kwaliteit en levering van onze producten en diensten). Bij het sturen van ons bedrijf richting toekomst zijn samenwerkende partnerships met onze klanten van fundamenteel belang.

2. De infrastructuur waarover we binnen het bedrijf beschikken biedt een degelijk platform voor de implementatie van een succesvol kwaliteitsbeleid. In ons streven naar kwaliteit staat de werknemer centraal. We moedigen hen aan verantwoordelijkheid op te nemen en zich in te zetten voor de kwaliteit van hun werk. Een belangrijke zorg is het systematisch aanwakkeren van het kwaliteitsbewustzijn doorheen alle divisies van het bedrijf, met als doel onze prestaties continu te verbeteren ten behoeve van onze klanten.

3. De gemaakte kosten binnen en buiten het bedrijf hebben een rechtstreekse invloed op ons competitief vermogen en onze winst. Commerciële best practice is dan ook een fundamentele vereiste voor ons succes op lange termijn op de markt. Als algemeen principe geldt dat het economisch het beste is om het voorgeschreven veiligheidsniveau te behouden, terwijl een tekort aan kwaliteit onnodige kosten met zich meebrengt.

4. Als fabrikant vertrouwen we op een nauw contact en een goede samenwerking met onze leveranciers en partners. We onderhouden deze relaties met heel veel zorg.

5. Net zoals het nastreven van de wensen van onze klant, nemen we ook de verantwoordelijkheid op ons voor het milieu en voor de veiligheid van onze werknemers. Ons doel is het maximale voordeel voor zowel klanten als werknemers te combineren. De gezondheid van onze werknemers is van groot belang voor ons en daarom dragen we de principes van welzijn en veiligheid op het werk hoog in het vaandel.

Wij, de Raad van bestuur en werknemers, verbinden er ons toe het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen ervan te beschouwen als een gezamenlijke kwaliteitsvereiste, en om alle activiteiten binnen het bedrijf zodanig te sturen dat deze vereiste behaald wordt.

De raad van bestuur
Mag. Elmar Hartmann

Datum: 2018-05-14
Versie: V03.10

 

Download kwaliteitsbeleid pdf

 

Milieubeleid

De bescherming van het milieu en van de levenskwaliteit van toekomstige generaties, werkzekerheid en continue verbetering van de werkomstandigheden zijn zaken die voor GANTNER van groot belang zijn. Ons bedrijf verbindt zich ertoe het milieu actief te beschermen. Werknemers van alle niveau’s zetten zich in om een aantal gezamenlijke doelstellingen te behalen. We zijn er bovendien van overtuigd dat een actief milieubeleid ook onze commerciële positie ten goede komt. Ons doel is om de langetermijnimpact van onze activiteiten te minimaliseren door voortdurend ons managementsysteem te verbeteren.

Doelstellingen milieubeleid

Het is vanzelfsprekend voor ons dat we de milieuwetgeving naleven. Daarbovenop beperken we voortdurend de impact van onze productieprocessen en producten op het milieu, van planning tot het wegruimen ervan.

We springen zo zuinig en zo gericht mogelijk om met grondstoffen, energie, water en andere goederen.

We moedigen onze werknemers aan om milieubewust te zijn door hen regelmatig opleidingen en informatie omtrent het onderwerp aan te bieden.

We werken open samen met onze contractuele partners en met de overheden bevoegd voor het milieu. In het geval van milieukritische activiteiten en processen die we niet kunnen vermijden voor onze vooruitstrevende productie, werden noodplannen uitgezet en implementeerden we de nodige organisatorische en technische maatregelen om de uitstoot van grondstoffen of energie te vermijden bij ongelukken. De nodige voorzorgen werden genomen om te verzekeren dat ook de contractuele partners dezelfde milieucriteria toepassen wanneer ze op onze bedrijfsterreinen actief zijn.

Bij nieuwe investeringen wordt steeds de beste beschikbare technologie geselecteerd in overeenstemming met de aankoopcriteria van GANTNER. De kracht van ons milieubeleid en ons milieubeheersysteem wordt voortdurend verzekerd en gecontroleerd via regelmatige interne en externe testen.

Definitie van doelstellingen en individuele doelen

Meetbare, milieuspecifieke doelstellingen en individuele doelen worden gedefinieerd, gedocumenteerd en doorgevoerd op afdelingsniveau.

De milieudoelstellingen zijn compatibel met het milieubeleid en omvatten de verplichting om milieuvervuiling te vermijden en de bescherming van het milieu binnenin het bedrijf continu te verbeteren.

De raad van bestuur
Mag. Elmar Hartmann

Datum: 2018-05-14
Versie: V03.10

 

 

Download milieubeleid pdf

Welzijns- en veligheidsbeleid

Doelstellingen

De inspanningen die GANTNER levert op het gebied van welzijn en veiligheid benadrukken de verbintenis van het voltallige management en alle werknemers om het welzijn en de veiligheid van alle werknemers, bezoekers en aannemers te bewaren en te verbeteren. Het beleid is erop gericht de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers, aannemers, bezoekers en iedereen die betrokken kan zijn bij onze bedrijfsprocessen te verwijderen of te beperken. Via het welzijns- en veiligheidsbeleid willen we verzekeren dat alle activiteiten op een veilige manier gebeuren. Gezondheidspreventiemaatregelen spelen ook een belangrijke rol in deze context en zullen in acht genomen worden.

Welzijns- en veligheidsbeleid

Cookie-instellingen

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (bijv. tracking pixels) om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken (bijv. taalinstellingen) en voor zover u uw toestemming hebt gegeven voor statistische, analyse- en marketingdoeleinden.

Behalve de voor de goede werking vereiste cookies (essentiële cookies), die niet gedeselecteerd kunnen worden, kunt u de afzonderlijke cookies voor statistische en marketingdoeleinden individueel aanvaarden of weigeren.

Met deze cookies worden door ons en door derden (die ook in de VS gevestigd zijn) persoonsgegevens verwerkt. Het Europees Hof van Justitie heeft geen adequaat beschermingsniveau voor de Verenigde Staten bevestigd. Het risico bestaat met name dat uw gegevens voor controle- en toezichtdoeleinden door de Amerikaanse autoriteiten worden gebruikt en dat er geen doeltreffende rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

Door te klikken op ‘Alle cookies (incl. Amerikaanse aanbieders) accepteren’ stemt u ermee in dat cookies van ons en van derden (ook in de VS) mogen worden gebruikt zoals beschreven in onze privacyverklaring.

U kunt uw verleende toestemmingen op ieder moment intrekken via het gedeelte ‘Cookie-instellingen’ onderaan de website.

Voor meer informatie: Privacyverklaring & Impressum